Danh sách KH lĩnh vực Chứng khoán – Phần 1

Danh sách bao gồm rất nhiều khách hàng đã mua ôtô, sở hữu bất động sản cao cấp, khối tài sản khủng lồ.. Data khách...

Data khách hàng ÔTÔ – Phần 2

Danh sách bao gồm rất nhiều khách hàng đã mua ôtô, sở hữu bất động sản cao cấp.. Data khách hàng tương đối đủ thông...

Danh sách khách hàng tiềm năng lĩnh vực ÔTÔ – P1

Danh sách bao gồm rất nhiều khách hàng đã mua ôtô, sở hữu bất động sản cao cấp.. Data khách hàng tương đối đủ thông...

Đối tượng khách hàng tiềm năng lĩnh vực Tài chính –...

Danh sách bao gồm rất nhiều khách hàng nhiều phần khúc phù hợp cho lĩnh vực vay tín chấp , thế chấp, mở thẻ...

Danh sách khách hàng Bất Động Sản – P2

Danh sách bao gồm rất nhiều khách hàng đã mua các dự án bds đất nền, căn hộ, biệt thự, villa …. Chủ danh...

Danh sách Khách Hàng Doanh Nghiệp – Phần 1

Hôm nay HoanToanMienPhi xin gửi tới mọi người danh sách khách hàng Doanh Nghiệp – phần 1. Danh sách bao gồm giám đốc kinh doanh...

QUẢN TRỊ CẢM XÚC ( P1 )

Bản chất của kinh doanh là móc tiền từ túi khách hàng. Theo nghiên cứu “90% thành công nằm ở TIM chứ không nằm...

Danh sách khách hàng Bất Động Sản – P1

Hôm nay HoanToanMienPhi xin gửi tới mọi người danh sách khách hàng bất động sản - phần 1. Danh sách bao gồm rất nhiều khách...